Ubezpieczenia OC życia prywatnego

Jeżeli wyrządzisz komuś szkodę, jesteś zobowiązany do jej naprawienia… a życie pisze swoje scenariusze… np.Twoje dziecko wybiło piłką okno sąsiada, stłukło okulary kolegi. Ty jadąc na rowerze, potrąciłaś pieszego. Zapomniałeś odśnieżyć chodnik przed domem i przechodzień złamał nogę, itd.. To znaczy, że jeśli z Twojej winy a także Twoich bliskich, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe , także osoby i zwierzęta, którymi się opiekujesz (np. dzieci, niepełnosprawni,Twój pies czy kot) przyczynią się do powstania szkody na mieniu lub zdrowiu osoby trzeciej - ubezpieczyciel w Twoim imieniu wypłaci tej osobie stosowne odszkodowanie. Zakres ubezpieczenia obejmuje również.

Ubezpieczenie może być zawarte także w zakresie rozszerzonym o następujące ryzyka:

  • szkody związane z posiadaniem i używaniem przez Ubezpieczonego broni palnej i pneumatycznej
  • szkody wyrządzone przez pomoc domową
  • szkody rzeczowe wyrządzone wskutek jazdy rowerem drogami publicznymi
  • szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lokalu lub budynku mieszkalnego niezamieszkałego lub nieużytkowanego przez ponad 60 dni
  • szkody wyrządzone najemcy Twojego mieszkania jak i przez najemcę osobom trzecim
  • szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem koni lub zaprzęgu konnego
  • szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
  • szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej