Ubezpieczenia NNW

Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny, ulegniecie nieszczęśliwemu wypadkowi, to jego następstwa są ubezpieczone; począwszy od śmierci w skutek NNW do drobnych kontuzji.

Dodatkowo możesz rozszerzyć zakres o:

 • zwrot kosztów leczenia
 • zwrot kosztów rehabilitacji
 • zwrot kosztów naprawy lub nabycia środków specjalnych
 • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy
 • zwrot kosztów operacji plastycznych
 • dzienne świadczenie szpitalne
 • dzienny zasiłek z tytułu niezdolności do pracy lub nauki
 • poważnego zachorowania (w tym COVID-19)
 • ugryzienia psa i kleszcza
 • odmrożeń i oparzeń
 • ochrona podczas wyczynowego uprawiania sportu
 • zabezpieczenie przed internetowym hejtem
 • można również wykupić ochronę od OC w życiu prywatnym

Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w zakładzie pracy, ma prawo rościć o odszkodowanie od swojego pracodawcy. Mogą, to być znaczne kwoty. Jeśli jednak przewidujący pracodawca ubezpieczy swoich pracowników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, to zawsze kwota świadczenia wypłacona z tego ubezpieczenia pomniejszy wysokość roszczenia, o które ubiega się pokrzywdzony pracownik. Szczególne ryzyko dotyczy również młodzieży i studentów odbywających wszelkiego rodzaju praktyki zawodowe.