Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe w zakładzie pracy

Zawarte po przez pracodawcę ( w imieniu pracowników) grupowe ubezpieczenie na życie, to znana forma zabezpieczenie Ich życia i zdrowia , także członków Ich rodzin oraz możliwość gromadzenia środków na przyszłość.
Ochrona ubezpieczeniowa gwarantowana jest przez całą dobę na całym świecie. Świadczenia wypłacane z tytułu umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem spadkowym i dochodowym.
Istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla pracownika i współmałżonka.

Dodatkowe korzyści, to:

  •   możliwość wprowadzenia systemu motywującego najlepszych pracowników do związania się z firmą na długie lata,
  •   możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej (par. 93 Kodeksu Pracy),
  •   możliwość wliczenia płaconych przez pracodawcę składek w koszt uzyskania przychodu.

Ubezpieczenia grupowe – otwarte

Z myślą o osobach niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Towarzystwa Ubezpieczeniowe stworzyły tzw. grupy otwarte, gdzie daje się możliwość indywidualnego do nich wstąpienia. Do takiego ubezpieczenia mogą przystępować osoby, które nie mogą korzystać z tradycyjnego ubezpieczenia prowadzonego przez Pracodawcę.

Skierowane są one w szczególności do osób: 

  • prowadzących własną działalność gospodarczą,
  • pracujących na umowę zlecenie,
  • pracujących na umowę o dzieło,
  • wykonujących wolne zawody,
  • matek wychowujących dzieci,
  • osoby pracujące poza granicami RP,
  • osoby bezrobotne.