Inwestycyjne - rentierskie

Ubezpieczenia rentowe, zwane też rentierskimi sprawiają, że możesz stać się rentierem w wybranym przez siebie czasie. Kapitał możesz zbierać systematycznie oszczędzając lub wpłacając składkę jednorazową oraz składki doraźne. Pieniądze będą inwestowane w fundusze ubezpieczeniowe. Decyzja dotycząca formy i częstotliwości otrzymywania renty będzie zależeć tylko od Ciebie. Gwarantowaną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe wysokość renty możesz poznać nawet 5 lat przed rozpoczęciem wypłat.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie na życie z rentą jest odpowiednie dla każdego, kto:

 • chce podnieść wysokość swoich przyszłych świadczeń emerytalnych,
 • szuka zabezpieczenia dla swoich najbliższych,
 • chce po prostu oszczędzać na przyszłość unikając jednocześnie tzw. „podatku Belki”.

Zawarcie ubezpieczenia nie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich. Jedynym warunkiem zawarcia umowy jest poprawne wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia i opłacenie pierwszej składki lub podpisanie zgody do obciążania rachunku "polecenie zapłaty”.

Jakie są zalety ubezpieczenia z rentą?

 • Możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury (już po 50 roku życia) wypłacanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe jako renta dożywotnia.
 • Możliwość ustalenia okresu gwarantowanego, w którym będzie wypłacana renta niezależnie czy ubezpieczony żyje (od 10 do 25 lat).
 • Powiększenie przyszłego świadczenia o zyski wypracowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
 • Zabezpieczenie przyszłości swojej i bliskich osób.
 • Możliwość wyboru między systematycznym oszczędzaniem a wpłatą składki jednorazowej.
 • Możliwość dokonania częściowej wypłaty środków lub zawieszenia wpłat w przypadku przejściowych kłopotów finansowych.
 • Możliwość otrzymania gwarancji co do wysokości świadczenia na 1 do 5 lat przed rozpoczęciem wypłat renty.
 • Możliwość wpływu na wysokość przyszłej renty w dowolnym momencie poprzez dokonywanie wpłat składek doraźnych.